Inzet van sleutelpersonen

Statushouders weten over het algemeen zelf heel goed wat zij nodig hebben om een nieuw leven op te bouwen in de gemeente en wat hen kan helpen om lokaal de juiste zorg te vinden. Sleutelpersonen spelen hierin vaak een belangrijke rol als voorlichter in hun eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn. Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn. Zij weten hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om in Nederland hun weg te vinden. Veel sleutelpersonen hebben in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij werken succesvol samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, GGD'en en Vluchtelingenwerk.

Contact of vraag?

Inge Goorts

 

"We hebben nu ruim 70 personen getraind. Wat een enthousiasme, kennis en kunde heb ik gezien bij sleutelpersonen. Zij kunnen echt het verschil maken in het bereiken, betrekken en informeren van statushouders!"