Persoonsgerichte zorg voor iedereen

Om iedereen dezelfde kansen op een gezond leven te geven, is het goed om te beseffen dat mensen verschillend zijn. Niet één aanpak is geschikt voor iedereen. Daarom moeten preventie en zorg persoonsgericht zijn. Ook voor mensen – jong en oud – in sociaal kwetsbare situaties. Denk aan mensen met een lage opleiding, laaggeletterden, mensen met een andere culturele achtergrond zoals migranten en vluchtelingen. En mensen die leven in armoede. Nu worden zij niet voldoende bereikt in de zorgverlening of met (lokaal) beleid. En zij worden niet voldoende betrokken in wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid. Wij zetten onze kennis in om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg juist voor die groepen te verbeteren.

Versterken eigen regie

Zorg op maat en een goede samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals zijn belangrijk. Maar er is meer nodig. Zoals de participatie en de eigen regie van de laagopgeleiden, migranten en andere kwetsbaren. We hebben het niet alleen over deze mensen, we werken met ze samen. Wij helpen met het actief betrekken van mensen in sociaal kwetsbare situaties bij onderzoek, beleid en de zorg. Denk bijvoorbeeld aan hoe je de kwaliteit van zorg meet. Nu worden ervaringen van laagopgeleiden en migranten onvoldoende meegenomen in onderzoek, omdat hun respons laag is. Onderzoeken naar de kwaliteit van zorg zijn daardoor niet representatief. Daar zijn oplossingen voor.

Voor het versterken van de eigen regie hebben wij drie uitgangspunten:

  • Goede voorbeelden van de succesvolle participatie van laagopgeleiden en migranten moeten toegankelijk zijn voor alle (zorg)organisaties en professionals. Deze kennis moet landelijk en internationaal worden uitgewisseld.
  • Laagopgeleiden en migranten moeten evenredig vertegenwoordigd zijn in patiëntenorganisaties en cliëntenraden.
  • Door informatie over zorg toegankelijk en begrijpelijk te maken, houden laagopgeleiden en migranten zelf regie, wat hun participatie verbetert.
Toegankelijke zorg

Informatie over zorg moet vindbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

In de gemeente en in de wijk

Samenwerking in wijk en buurt met oog voor achterliggende problemen van inwoners.

 

Wil je aan de slag met persoonsgerichte zorg voor iedereen? De menukaart Persoonsgerichte zorg biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren.

eHealth4All

Thema's van Pharos

Naar boven