SPUK-regeling – stap 7 – monitoring en evaluatie

Een lerende aanpak vraagt hoe dan ook om periodieke evaluatiemomenten. Als gemeente organiseer je regelmatig reflectie op de aanpak om ontwikkelingen zichtbaar te maken, eventueel bij te sturen waar dat nodig is en om de samenwerking te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Richt je dan ook niet alleen op effectmonitoring maar ook op de monitoring van het proces en sluit daarbij aan op de doelen die je hebt gesteld. Maak vooraf duidelijk waarop, waarom en voor wie je monitort.

Evalueren van de samenwerking en aanpak binnen de brede SPUK

  1. Wanneer je binnen GALA/SPUK een specifieke aanpak en/of samenwerking monitort en evalueert kun je naast cijfers ook verhalen gebruiken. De combinatie van tellen en vertellen maakt je evaluatie sterker. De ervaringen van inwoners en professionals, geven inzicht hoe interventies in de praktijk uitwerken. Verhalen ondersteunen cijfers en kunnen ook motiveren en inspireren. Als het doel bijvoorbeeld is om inwoners, professionals en andere betrokken partijen te enthousiasmeren kunnen inwoners aan het woord gelaten worden die hun ervaringen delen met een bepaalde interventie of aanpak.
  2. Maak tijdig afspraken over de wijze van evalueren en wie daarvoor verantwoordelijk voor is.
  3. Relevante vragen voor procesevaluatie zijn o.a.: Doen we wat we ons hebben voorgenomen? Zijn er succesfactoren te noemen? Wat is tot nu toe het bereik van interventies die zijn ingezet? Hoe kunnen we dit nog meer vergroten? Wat zijn ervaringen van inwoners tot nu toe?

Download onze kennisproducten

Relevante links

Naar boven