SPUK-regeling – stap 1 – Verkenningsfase intern

Het GALA maakt integraal preventiebeleid mogelijk voor gemeentes. De SPUK-regeling combineert financiële middelen om meer impact te maken met preventiebeleid. Gezondheid hangt samen met een heleboel andere zaken, zoals leefomgeving, zelfredzaamheid, eenzaamheid en stress door financiële problemen. Wil jouw gemeente focus leggen op het terugdringen van gezondheidsachterstanden? Werk dan toe naar een gedeelde visie voor een integrale lokale aanpak. Dit noemen wij de interne verkenningsfase.

Zoek verbindingen en knelpunten tussen de domeinen. Verken samen met je beleidscollega’s hoe je tot een integraal SPUK-plan kunt komen. Zo kun je kansen identificeren en verkennen voor (verdieping van de) integrale samenwerking.

Bepaal het proces om tot een integrale aanpak SPUK te komen

 1. Inventariseer voor deze interne verkenningsfase welk bestaand beleid, subsidies, interventies, instrumenten en uitvoeringsprogramma’s er vallen onder de SPUK-regeling. Nodig interne betrokkenen uit voor een gezamenlijk overleg. Betrek in ieder geval je collega’s van de domeinen:
  • Sociaal domein, inclusief het armoede- en schuldenbeleid
  • Sport
  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Fysiek domein
  • Participatie
 2. Vorm een programmatische werkgroep/projectgroep/kernteam. Vraag om mandaat vanuit de politiek-bestuurlijke lijn. Is er voldoende ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor de doelstellingen uit de SPUK regeling?
 3. Bestudeer de huidige visie van je gemeente op kansengelijkheid in relatie tot het sociaal domein. Is het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen opgenomen in het huidige gemeentebeleid? Bekijk in ieder geval het coalitieakkoord en de lokale nota gezondheidsbeleid van jouw gemeente.
 4. Toets bestaande beleidskaders aan de doelstellingen van de SPUK regeling. Verken of bestaand beleid herijkt of opnieuw geformuleerd kan worden om beter aan te sluiten of dat de SPUK regeling past binnen de beleidskaders
 5. Toets of bestaand beleid aansluit bij het thema ‘terugdringen van gezondheidsachterstanden’ in de SPUK regeling.
 6. Check welke programma’s binnen je gemeente gericht zijn op het bereiken van mensen in een kwetsbare positie. Bespreek hoe deze programma’s ondergebracht kunnen worden bij de SPUK-regeling.
 7. Bespreek binnen de gemeente op welke wijze en waar in het proces de samenwerking met inwoners met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak vorm kan krijgen. Dit is een belangrijk element en vraagt om tijdsinvestering en capaciteit.
Naar boven