SPUK-regeling – stap 4 – plan van aanpak schrijven

Je schrijft op basis van je analyse en in afstemming met betrokken partijen een plan van aanpak SPUK-regeling met nadruk op ‘gezondheid als middel’ in plaats van ‘gezondheid als doel’ en verbindt dit aan het thema kansengelijkheid (health equity in all policies). Je legt hierbij de nadruk op samenwerking en toegankelijke interventies voor iedereen.

Koppel hieraan de volgende basisprincipes:

 • We zetten in op een integrale aanpak.
 • We differentiëren in de implementatie van interventies.
 • We werken zoveel mogelijk samen met inwoners.
 • We verwerken de inzichten van samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen.
 • We volgen de vier factoren van toegang tot zorg en ondersteuning.

Betrek belanghebbenden bij het schrijfproces en geef hen mogelijkheden om bij te dragen.

Zo zorg je voor draagvlak en schrijf je een domeinoverstijgend plan met impact.

Schrijf je SPUK plan vanuit een procesgerichte aanpak

 1. Gebruik het format Plan van Aanpak van VNG.
 2. Formuleer een positieve en krachtige kernboodschap en herhaal deze.
 3. Maak bij de verschillende onderdelen van de SPUK-regeling duidelijk hoe je gemeente gaat werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.
 4. Gebruik de vier factoren van toegang tot zorg en ondersteuning.
 5. Verken hoe de verschillende onderdelen binnen het plan elkaar kunnen versterken door slimme verbindingen te leggen om tot een integraal plan van aanpak te komen.
 6. Benoem hoe je gemeente het bereiken en betrekken van groepen met gezondheidsachterstanden gaat realiseren.
 7. Beschrijf hoe je gemeente afwisseling in het aanbod wil brengen met aandacht voor verschillende behoeften van inwoners.
 8. Werk uit hoe jouw gemeente het proces en effect van de aanpak wil monitoren en evalueren.
 9. Verwerk de volgende elementen in het plan: cultuur-sensitief, stress-sensitief en persoonsgericht werken.
 10. Gebruik onze tekstsuggesties voor een integraal plan van aanpak SPUK.
Naar boven