SPUK/GALA: stappen voor een integrale aanpak

Heeft jouw gemeente een SPUK-aanvraag ingediend? En ga je nu aan de slag met de implementatie van je GALA plannen? Het terugdringen van gezondheidsachterstanden loopt als een rode draad door het GALA. We delen op deze pagina informatie, advies en kennisproducten voor een aantal fases van het proces dat een gemeente doorloopt om tot een integraal GALA-beleid te komen.

Meer informatie over SPUK

In 7 stappen beleid op het Gezond en Actief Leven Akkoord in jouw gemeente

1. Verkenningsfase intern

Wil jouw gemeente focus leggen op het terugdringen van gezondheidsachterstanden? Werk dan toe naar een gedeelde interne visie voor een integrale lokale aanpak.

2. Verkenningsfase extern

Ga op zoek naar sleutelpartijen en identificeer de verbindingen en knelpunten. Vraag hen om mee te werken aan het vormgeven van het SPUK plan van aanpak.

3. Prioriteer op een gezamenlijke visie

Je brengt alle input die je in voorgaande fases hebt opgehaald bijeen om een afweging te maken aan de hand van het beleidskader en bestaande uitvoeringskaders.

4. Plan van aanpak schrijven

Je schrijft op basis van je analyse en in afstemming met betrokken partijen een integraal plan van aanpak SPUK-regeling met nadruk op het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Gratis webinars en persoonlijk advies over integrale aanpak SPUK voor jouw gemeente

Deze stappen helpen jouw gemeente met het inrichten van het proces. Onze adviseurs stimuleerden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de afgelopen 9 jaar ruim 150 gemeenten om plannen te maken hoe gezondheidsverschillen terug te dringen. We helpen je nu graag om in jouw lokale context tot een breed gedragen en inclusief SPUK-plan te komen. Om jou hierbij te ondersteunen bieden we behalve de informatie op onze website gratis webinars over GALA/SPUK. Ook kun je een verzoek indienen voor een persoonlijk advies van onze adviseurs voor jouw gemeente. Ondersteuning door Pharos voor jouw gemeente is kosteloos en valt doorlopend in te zetten.

Neem contact op

Blijf op de hoogte over SPUK-regeling en lokale aanpak gezondheidsverschillen

We organiseren regelmatig webinars, intervisies en bijeenkomsten over de SPUK-regeling en de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Ook houden we het laatste nieuws en informatie over de SPUK-regeling bij. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan je gegevens in.

We zijn benieuwd naar jouw functie. Dan kunnen we onze informatie nog beter afstemmen op behoeften. (niet verplicht)

Naar boven