SPUK-regeling – stap 3 – Prioriteren op een gezamenlijke visie

In de vorige fases heb je veel kennis verzameld. Je brengt alle input die je in voorgaande fases hebt opgehaald bij ambtelijke, bestuurlijke, formele en informele partners, bijeen in een gezamenlijke visie, om een afweging te maken aan de hand van het beleidskader en bestaande uitvoeringskaders. Je benoemt bestaande voorzieningen, programma’s en activiteiten die bijdragen aan de gestelde doelen en welke aanvullingen er nodig zijn.

Beoordeel of er nieuwe doelstellingen nodig zijn om het beleid meer in te richten naar de ambities vanuit het GALA en passend bij de SPUK-regeling. Is er voldoende aandacht voor inclusie?

Op deze manier formuleer je vanuit je gezamenlijke visie de onderbouwing voor een integraal en inclusief plan van aanpak binnen de bestaande kaders van je gemeente.

Lever onderbouwing voor een integraal en inclusief plan van aanpak SPUK

Je kunt het terugdringen van SEGV vanuit een gezamenlijke visie op twee manieren verwerken in het SPUK-plan van aanpak:

  1. Als een rode draad die dwars door alle thema’s loopt. Vanuit een overkoepelende visie en opgave verwerk je in (zoveel mogelijk) SPUK-thema’s een aanpak die rekening houdt met mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Je creëert inclusieve interventies.
  2. Als losse actielijn binnen het plan onder punt 3A Terugdringen gezondheidsachterstanden: interventies gericht op een specifieke wijk of groep inwoners.
Naar boven