Je zocht op 'vluchtelingenkinderen'

In: infosheets

Kansrijke Start & Armoede en schulden

Kansrijke Start & Armoede en schulden Hoewel de meeste kinderen in Nederland een kansrijke start hebben en gezond, veilig en in welzijn opgroeien, zijn er grote verschillen tussen gemeenten en ook tussen wijken ...

Trainingen

Trainingen Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, ...

In: factsheets

Gezondheid en gezondheidsrisico’s statushouders: wat is bekend

Gezondheid en gezondheidsrisico’s statushouders – wat is bekend? Deze factsheet bevat informatie over de gezondheid van de groepen statushouders die sinds 2016 instromen in de gemeente. Deze gegevens zijn afkomstig uit de kennissynthese ...

In: Over Pharos

Kunstexpositie bij Pharos

Kunstexpositie bij Pharos Twee keer per jaar stelt Pharos, in samenwerking met de Werkelijkheid, kunstenaars met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond in de gelegenheid hun werk te exposeren. juli 2022 – januari 2023: Hanan Saif Hanan Saif ...

In: Programma’s Pharos

Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien

Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien Pharos zet zich met het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk ...

In: nieuws

Babysterfte neemt toe: wat gaat er mis?

In Nederland neemt het aantal kinderen dat overlijdt rondom de geboorte weer toe, zo staat in het RIVM-rapport van december 2020. Dit komt vooral doordat te veel kinderen te vroeg worden geboren. ...

Kansrijk van start in Dordrecht

Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start Kansrijk van start in Dordrecht Hoe kunnen we (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap, betrouwbare en begrijpelijke informatie bieden over de eerste 1000 dagen van een kind? Dit was ...