Je zocht op 'vluchtelingenkinderen'

In: publicaties

Ouderbetrokkenheid in de jeugd ggz |

Gezond opgroeien Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, ...

In: publicaties

Beweging in de wijk

Gezond opgroeien Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, ...

In: publicaties

Samenwerken met ouders in de wijk

Gezond opgroeien Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, ...

In: factsheets

Asielzoekers en gezondheidszorg – voor artsen en verpleegkundigen

Asielzoekers en gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen Met de komst van grote groepen asielzoekers krijgen steeds meer (huis)artsen en verpleegkundigen in Nederland met hen te maken. Pharos heeft antwoorden geformuleerd op de meest voorkomende ...

Trainingen

Trainingen Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, ...

In: Programma’s Pharos

Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien

Programma Gelijke kansen op gezond opgroeien Pharos zet zich met het programma Gelijke kansen op gezond opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk ...