Je zocht op 'vluchtelingenkinderen'

In: factsheets

Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingengezinnen

Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingengezinnen Opvoedondersteuning is een verzamelbegrip voor preventieve activiteiten en interventies die tot doel hebben de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten en de opvoedingssituatie te verbeteren (1). Volgens de ...

In: infosheets

Asielzoekers, vluchtelingen, statushouders – Gezinshereniging

De impact van gezinshereniging Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning asiel krijgt, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar partner en eventuele kinderen naar Nederland mogen komen. Dit geldt ...

In: factsheets

Eritrese vluchtelingen

Eritrese vluchtelingen De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. Professionals bij de gemeente, in de zorg en in het onderwijs staan voor ...

In: infosheets

Asielzoekers, vluchtelingen, statushouders – ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet moet iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht de reden en de verblijfsduur, een geldig visum of een verblijfsvergunning hebben om in Nederland legaal te kunnen verblijven. ...

In: nieuws

Alle kinderen verdienen een kansrijke start

Vandaag presenteert Hugo de Jonge, minister van VWS, in Tilburg zijn plannen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Het doel is meer kinderen in een kwetsbare situatie een kansrijke start geven en zo gezondheidsproblemen ...