Je zocht op 'vluchtelingenkinderen'

Infosheet: Oekraïense vluchtelingen

Infosheet Oekraïense vluchtelingen In deze infosheet staan feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen, zaken waar je als zorgprofessional op moet letten en lees je meer over de meest voorkomende gezondheidsrisico’s voor deze groep. ...

In: publicaties

Naar de middelbare school – poster

Voor ouders en verzorgers met kinderen in groep 6, 7, en 8 die behoefte hebben aan informatie. Ook geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vluchtelingenkinderen, vluchtelingengezinnen en migranten die ...

In: publicaties

Naar de middelbare school – cursusmap

Voor ouders en verzorgers met kinderen in groep 6, 7, en 8 die behoefte hebben aan informatie. Ook geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vluchtelingenkinderen, vluchtelingengezinnen en voor migranten ...

In: publicaties

Psychosociale problemen bij vluchtelingen en hun kinderen

Door aanhoudende politieke onrust, geweld en ongelijkheid wereldwijd ontvluchten mensen hun land en moeten zich vestigen in voor hen vaak onbekende landen. Moeilijke omstandigheden en stress van ouders hebben hun weerslag op ...

In: factsheets

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’s)

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’s) Amv (voorheen ama) is de juridische term voor een minderjarige vreemdeling, afkomstig van buiten de Europese Unie, hier gekomen zonder ouder(s) of een ander persoon die het wettelijk gezag ...

In: infosheets

Kansrijke Start & Nieuwkomers

Kansrijke Start & Nieuwkomers Problemen rond zwangerschap, geboorte en seksuele gezondheid kunnen vaker voorkomen bij (aanstaande) ouders met een vluchtelingenachtergrond dan gemiddeld in Nederland. Kijk daarom welke opgaven er binnen je Kansrijke Start ...

In: trainingen

Omgaan met gedragsproblemen op de ISK

Waarom deze training? Op ISK-scholen is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Binnen de ISK ervaart men een toename van leerlingen met lastig gedrag. Er is bij docenten en ISK-medewerkers behoefte aan ...