Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Palliatieve zorg bij migranten

De laatste levensfase. In veel culturen een groot taboe. In Nederland wordt soms op een heel directe manier over diagnose en prognose gesproken. Dat stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip en vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. Er is nog veel onbekend over palliatieve zorg onder migranten. Goede palliatieve zorg voor migranten vraagt kennis en communicatievaardigheden van de betrokken artsen en zorgverleners enerzijds. En meer zelfmanagement van migranten anderzijds.


 

Project 'In gesprek over leven en dood'. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase bij niet-westerse migranten

Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Samen met andere organisaties voert Pharos het project 'In gesprek over leven en dood' uit, gefinancierd door ZonMw. Doel van het project:

  1. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel).
  2. Versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.

Meer informatie over project 'In gesprek over leven en dood' >>


 

Het aantal migrantenouderen van niet-westerse herkomst zal de komende tijd meer dan verdubbelen: van 183.000 55-plussers in 2010 tot 445.000 in 2025. (bron: Garssen & van Duin 2009)

Waar lopen migranten en zorgverleners tegenaan bij palliatieve zorg?

  • Tegenstrijdigheid in wens over informeren over diagnose en prognose
  • Wisselende ideeën over (curatief) doorbehandelen
  • Wisselende ideeën over morfinegebruik
  • Voorkeur voor zorg door familie
  • Onbegrip overname behandeling van specialist naar huisarts
  • Onbekendheid en moeite met begrippen palliatieve sedatie en euthanasie

Hoe bespreek je als zorgverlener bovenstaande onderwerpen? Bekijk de adviezen:

Lessen uit gesprekken over leven en dood - Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond

> Online doorbladerbare versie


 

e-learning Interculturele Palliatieve zorg

In samenwerking met CME-online is een geaccrediteerde e-learning beschikbaar over interculturele palliatieve zorg voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Toegang is mogelijk met een abonnement op www.cme-online.nl.

Meer informatie over de e-learning Interculturele Palliatieve zorg >>


 

Voorlichtingsmaterialen palliatieve zorg

Pharos heeft een overzicht gemaakt van beschikbaar voorichtingsmateriaal over palliatieve zorg voor migranten. Kijk voor een overzicht van dvd's, videofragmenten en hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan.