Week van de Gezondheidsverschillen – Lokale initiatieven

Tijdens de week van de Gezondheidsverschillen van 18 tot en met 21 maart willen we graag lokale activiteiten op de kaart zetten. Zodat we kunnen laten zien dat Nederland in beweging is en met elkaar goed aan de slag is!

Overzichtspagina | Bekijk het programma | Alles over gezondheidsverschillen

Activiteiten

Binnenkort te doen

Lezing: Reflecties op Health in all Policies vanuit het perspectief van gezondheidsverschillen

woensdag 20 maart, Utrecht

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Aldien Poll

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)

donderdag 21 maart, Heerlen Noord

Pharos gaat op een afsluitend werkbezoek bij het Nationaal Programma Heerlen Noord. In Heerlen Noord werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende twintig jaar samen aan een betere toekomst en gezondheid. Heerlen Noord is een van de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) onder de bezielende leiding van Ron Meyer. We gaan met elkaar in gesprek over een effectieve aanpak en wandelen ook een stuk door de wijk om enkele initiatieven in de buurt te bezoeken. De belangrijkste thema’s van de middag zijn: integrale zorg en ondersteuning, samenwerken met inwoners en ervaringsdeskundigen, gezond opgroeien (waaronder Kansrijke Start).

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Anneke Hiemstra

Wandelen door de wijk met de Leefplekmeter

woensdag 20 maart, Utrecht

Samen met een diverse groep inwoners, ambtenaren en ontwerpers gaan we op pad om de wijk te beoordelen aan de hand van de Leefplekmeter. Daarbij wordt gekeken naar 14 aspecten van de wijk, waaronder veiligheid, toegankelijkheid, groenvoorzieningen, parkeermogelijkheden en voorzieningen. Terwijl we gezamenlijk de Leefplekmeter invullen, ontstaat er een boeiend gesprek waarin we verschillende perspectieven delen. Wat maakt mensen trots op hun wijk en waar zien ze mogelijkheden voor verbetering? Deze interactieve ervaring biedt de gemeente niet alleen inzicht in de beleving van de bewoners, maar dient ook als startpunt voor het opbouwen van onderlinge relaties en het gezamenlijk nemen van stappen richting co-creatie. Doe mee en ontdek hoe we samen de woonwijk nog beter kunnen maken!

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Annelies Acda

Gezondheidsvaardige organisatie voor gelijke kansen

dinsdag 19 maart, Utrecht, Vaartse Rijn

Eén op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie over gezondheid. Een deel van deze mensen is laaggeletterd.

Veel informatie in preventie en zorg sluit niet goed aan bij deze grote groep mensen, omdat de informatie te ingewikkeld is. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op een goede gezondheid. Rekening houden met gezondheidsvaardigheden is een belangrijke schakel in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Een organisatie die dit goed doet noemen we een ‘gezondheidsvaardige organisatie’.

In deze workshop gaan we in op de 10 kenmerken van een gezondheidsvaardige organisatie, waaronder begrijpelijke mondelinge en schriftelijke communicatie. Je krijgt praktische tips en voorbeelden. Vervolgens ga je aan de slag om te kijken waar jouw organisatie staat op deze 10 kenmerken en gaan we met elkaar in gesprek.

Voor wie?

Bij het worden van een gezondheidsvaardige organisatie hebben bijna alle afdelingen en professionals een rol. Deze sessie is daarom bedoeld voor een brede groep van medewerkers, waaronder (zorg)professionals, baliepersoneel, vrijwilligers, communicatiemedewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders, management en onderzoekers.

Nieuwsgierig? Doe alvast de test!

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Coryke van Vulpen

Verdiepingssessie voor een lokale visie met focus op gezondheidsachterstanden en bestaanszekerheid

dinsdag 19 maart, Deurne

De gemeente Deurne zet koers naar een Gezonder Deurne. De wereld om ons heen verandert. Er zijn grote uitdagingen die ook invloed hebben op onze gezondheid. Denk aan stijgende energieprijzen, digitalisering, de woningbouwcrisis of duurzaamheidsvraagstukken. Streven we nog de juiste gezondheidsdoelen na?

In het vierjarig programma van de gemeenteraad (2022-2026) staat een brede blik op gezondheid centraal. Het gaat dus niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk en over de omgeving waarin je leeft. De focus ligt niet op wat iemand niet meer kan, maar wat iemand wel (nog) kan en wil. De aanpak van gezondheidsachterstanden is één van de opgaven voor de komende jaren.

Contactpersoon:

Bart Verheijden, Kwartiermaker Positieve Gezondheid (beleidsadviseur)

Brede aandacht voor gezondheid bij taalschool Queridon

donderdag 21 maart, Utrecht Overvecht

Bij Queridon komen nieuwkomers niet alleen om de taal leren, maar wordt ook op verschillende manieren aandacht besteed aan gezondheid en welzijn. Het doel van Queridon is dan ook dat mensen zich thuis gaan voelen én dat zij zelfredzaam worden. Tijdens het wijkontbijt vertellen we meer over de werkwijze van Queridon, en gaan we in gesprek over taal en de gezondheid van nieuwkomers.

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Elize Smal

Bestaanszekerheid & Gezondheid #hoedan?

woensdag 20 maart, Tilburg

Gemeente Tilburg vertelt over hun aanvalsplan bestaanszekerheid

Vol met inspiratie vanuit Tilburg, maar ook vanuit de eigen praktijk. Centrale thema’s zijn: Ongelijk investeren en differentiëren in je aanpak, brede vroeg signalering, gelijkwaardige samenwerking, geldzorgen bij de eerste duizend dagen van een kind (Kansrijke Start). Belangrijkste doel van deze dag: van elkaar leren, inspireren en verdiepen op hoe succesvolle aanpakken in de praktijk goed kunnen werken. Kom ook mee luisteren en meedoen!

Bestaanszekerheid & Gezondheid, #hoedan? Dit vroegen we in 2023 aan een aantal gemeenten. We leerden samen over hoe je als gemeente breed inzet op bestaanszekerheid en gezondheid. Daarbij is Tilburg met hun aanvalsplan Bestaanszekerheid en hun aanpak Kansrijke Start een inspiratiebron geweest voor velen. We delen deze ervaringen graag tijdens deze praktijkdag in Tilburg over bestaanszekerheid en gezondheid.

Tijdens deze dag deelt Tilburg haar kennis en lessen en organiseren we een Lagerhuis debat over verschillende thema’s zoals:

  • Een brede preventieve aanpak, waar begin je en hoe geeft je dat vorm?
  • Hoe maak je ‘Ongelijk investeren’ concreet in je aanpak?
  • Hoe werkt brede vroegsignalering echt waarvoor het bedoeld is?
  • Hoe geef je gelijkwaardige samenwerking vorm?
  • Hoe pas je signalering van geldzorgen toe in de aanpak Kansrijke start?

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Anneke Hiemstra

Buurtsport-kinderen

donderdag 21 maart, Amersfoort

Alle kinderen mogen na schooltijd meedoen met de Buurtsport-club. Dit is geen voetbalclub, geen tennis- of hockeyclub, maar bij deze club komen alle sporten en spelletjes aan bod! Samen met de buurtsportcoach bedenk je wat je graag wilt doen: van voetbal tot honkbal en van tien tellen in de rimboe tot tikkertje, alles kan! Het maakt niet uit hoe goed je kunt bewegen, bij deze club kan iedereen meedoen.

Meer informatie

Aanmelden:

https://sro.nl/buurtsportcoach/aanbod/

Contactpersoon:

Lillian van de Groep, buurtsportcoach Amersfoort (SRO)

Kijk in de wijk: samenwerken op basisschool De Regenboog

woensdag 20 maart, Basisschool De Regenboog, Zoetermeer

Tijdens het bezoek aan basisschool De Regenboog komen verschillende perspectieven aan bod. Hoe werken verschillende partijen binnen en rondom het onderwijs samen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en optimaal kunnen leren en ontwikkelen? Tijdens het bezoek aan Basisschool De Regenboog zullen we diverse perspectieven verkennen en onderzoeken hoe de school succesvol samenwerkt met relevante belanghebbenden. We zullen ook aandacht besteden aan het perspectief van de gemeente en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om integrale samenwerking te stimuleren en faciliteren.

Aanmelden:

Pharos.nl

Contactpersoon:

Petra Stalman

Samen Actief- sport voor iedereen

donderdag 21 maart, Amersfoort, meerdere locaties

Sport en spel is een actieve les, met veel verschillende lesonderdelen waar net wat extra aandacht wordt besteed aan structuur en overzicht. Elke week heb je een andere les zoals volleybal, badminton, voetbal etc. afgewisseld met spelletjes zoals trefbal, estafettes etc. We werken aan je conditie met de nodige dosis plezier. Er is ook een Sport en Spel groep voor (ex) kanker patiënten.

Meer informatie
Kosten 6 euro per maand

Aanmelden:

https://sro.nl/buurtsportcoach/activiteit/samen-actief-sport-en-spel/

Contactpersoon:

Lillian van de Groep, buurtsportcoach Amersfoort (SRO)

High tea als afsluiting groepscursus stoppen met roken

vrijdag 22 maart, buurthuis De Meeuw, Amsterdam

High tea als afsluiting van een SMR-groepstraining voor inwoners met een laag inkomen voor o.a. cursusdeelnemers, ervaringsdeskundigen, buurtprofessionals, Zilveren Kruis.
Opzet: trainer vertelt over de training, deelnemer deelt zijn/haar ervaring met training, we zetten professional die veel deelnemers heeft geworven in het zonnetje en delen certificaten van deelname uit aan de deelnemers. Gezondheidsambassadeurs uit de wijk verzorgen high tea.

Contactpersoon:

Henriëtte Dijkshoorn, GGD Amsterdam

Blijf Fit- Gym voor senioren

donderdag 21 maart, Amersfoort

18 tot 21 maart sport voor senioren in Amersfoort

Met plezier grenzen verleggen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied? Kom iedere week gezellig in een van de gymgroepen bewegen op uw eigen niveau. U verbetert uw houding, balans, lenigheid en conditie. Ook zorgt het voor een sneller herstel na een ziekte of operatie. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Deze gymles is er ook alleen voor vrouwen en wordt in sommige gevallen gegeven rondom de stoel.

Meer informatie

Aanmelden:

https://sro.nl/buurtsportcoach/aanbod

Contactpersoon:

Lillian van de Groep, buurtsportcoach Amersfoort

Iftar-maaltijd

woensdag 20 maart, Franse Gat, Veenendaal

Het team ‘Rookvrije toekomst Franse Gat’ organiseert een gratis Iftar-maaltijd om de gemeenschap van Franse Gat te verbinden. Deze maaltijd, die tijdens de Ramadan wordt genuttigd door moslims direct na zonsondergang, staat open voor alle Veenendalers, ongeacht religie. Het doel van de Iftar is verbinding leggen tussen inwoners. Daarnaast zal het team ‘Rookvrije Toekomst Franse Gat’, vanuit de Rookvrije wijkaanpak, zich voorstellen aan de deelnemers. We hopen tijdens de Iftar-maaltijd de inwoners beter te leren kennen en op te halen wat gezondheid en gezond leven voor hen betekent. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende organisaties, zoals Stichting KhairThuis bij Frans, GGD regio Utrecht en Pharos. Vanuit allerlei organisaties moedigen we inwoners aan om te komen mee-eten, zoals de tweedehands kledingwinkel en moskee tot de apotheek en het wijkteam.

Aanmelden:

Pharos.nl

Dag van de Gezonde Schoolkantine

donderdag 21 maart, In elke provincie van Nederland

Op deze feestelijke dag organiseren we in 8 verschillende provincies het Gezonde Schoolkantine festival, met als hoofdpartner Jong Leren Eten. Een Gezonde Schoolkantine is om meerdere redenen belangrijk. Eén van de redenen is dat een Gezonde Schoolkantine bijdraagt aan gelijke kansen voor alle jongeren. Hoe ouder jongeren worden, hoe meer ze zelf gaan bepalen wat ze eten en drinken. Als school kan je bijdragen aan het ontwikkelen van gezonde voedingsgewoontes. En dat is belangrijk, want niet elke jongere krijgt gezond eten van thuis uit mee. Met een Gezonde Schoolkantine geef je als school elke leerling of student de kans om gezond en duurzaam te eten.
Het festival organiseren we voor iedereen die geïnteresseerd is in, of betrokken is bij de Gezonde Schoolkantine. Denk hierbij aan kantinebeheerders, cateraars, docenten, schooldirecteuren, leerlingen, etc. van het v(g)o en mbo.

Aanmelden:

Voedingscentrum.nl, ook voor tijden en locatie per provincie.

Contactpersoon:

Naoual Sabiri, sabiri@voedingscentrum.nl

Quite Fit door Stichting Quiet

donderdag 21 maart, Go4Fit sportschool / Fysiotherapiepraktijk De Wedren

Het programma Quite Fit door St. Quiet Nijmegen maakt fitness mogelijk op de sportschool, wekelijks, gratis en met begeleiding van maatschappelijk sportcoach en motivatiecoach.

Iedere maandag 12-15 uur, Go4Fit sportschool speciaal voor vrouwen en woensdag 19-20 uur op Fysiotherapiepraktijk De Wedren.

Het programma beoogt om de vicieuze cirkel armoede-stress-ongezonde leefstijl-slechte gezondheid-inactiviteit-isolement te doorbreken. Quite Fit loopt nu 2 jaar. Op individueel niveau wordt een bijdrage geleverd aan doorbreking van deze negatieve spiraal.

Aanmelden:

Via contactpersoon

Contactpersoon:

Eveline Knibbeler, e.knibbeler@kb-consult.nl

Doe jij ook mee?

Meld je eigen activiteit aan

Iedereen die deze week iets organiseert met als doel gezondheidsverschillen te verkleinen, is van harte uitgenodigd om dit bij ons op de kaart te zetten. Zo maken we samen een vuist en laten we zien hoe belangrijk dit onderwerp is en hoeveel er al wordt gedaan.

Wil je jouw initiatief bij ons op de kaart zetten?

–> Check dan eerst of je onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

  • Geïnteresseerden kunnen de activiteit of bijeenkomst live of online bijwonen.
  • Het onderwerp van de activiteit of bijeenkomst heeft te maken met het verkleinen van gezondheidsverschillen.
  • Je organiseert de activiteit of bijeenkomst zelf.

Als je bovenstaande vragen positief kunt beantwoorden, vul dan onderstaand formulier in zodat we jouw initiatief een plek op de kaart kunnen geven.

Meld hier je initiatief aan

  • Optioneel: is je initiatief te relateren aan een aanpak als ‘samenwerken met de mensen om wie het gaat’, ‘domeinoverstijgend samenwerken’ en/of ‘differentiëren’?