Mensen maken zelf keuzes, maar de omstandigheden waaronder die keuzes gemaakt worden zijn ongelijk. Daar kunnen gemeenten verschil maken en ik loop graag met ze op.

Annelies Acda

Strategisch adviseur/projectleider

Integraal werken binnen gemeenten om gezondheidsverschillen terug te dringen. Speciale aandacht voor de koppeling tussen fysieke omgeving en gezondheid, en werk en gezondheid. Expertise op output: trainingen, workshops, keynotes.

Mensen maken zelf keuzes, maar de omstandigheden waaronder die keuzes gemaakt worden zijn ongelijk. Daar kunnen gemeenten verschil maken en ik loop graag met ze op.