Mensen maken zelf keuzes, maar de omstandigheden waaronder die keuzes gemaakt worden zijn ongelijk. Daar kunnen gemeenten verschil maken en ik loop graag met ze op.

Annelies Acda

Strategisch adviseur/projectleider

Integraal werken binnen gemeenten om gezondheidsverschillen terug te dringen. Speciale aandacht voor de koppeling tussen fysieke omgeving en gezondheid, en werk en gezondheid. Expertise op output: trainingen, workshops, keynotes.

Betrokken bij thema's

Lokale Aanpak

Mensen maken zelf keuzes, maar de omstandigheden waaronder die keuzes gemaakt worden zijn ongelijk. Daar kunnen gemeenten verschil maken en ik loop graag met ze op.