Je zocht op 'onderwijs vlucht'

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (ISK-VO)

Schoolbrede en integrale aanpak (ISK/VO)

Schoolbrede en integrale aanpak welbevinden School speelt bij het werken aan welbevinden een belangrijke rol. Kinderen en jongeren brengen er immers een groot deel van hun tijd door. Leren lukt het beste als ...

In: Belangrijke vaardigheden van een leerkracht of docent

Signaleren (en doorverwijzen)

Signaleren (en doorverwijzen) Kinderen en jongeren die net in Nederland zijn vaak kwetsbaarder voor het ontwikkelen van mentale problemen. Met name vluchtelingenkinderen kampen met meer sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen in Nederland. Ze ...

‘Iedereen is belangrijk, en u ook’

Lees voor ‘Iedereen is belangrijk, en u ook’ Toespraak (afscheid) Maria van den Muijsenbergh, als bijzonder hoogleraar zorg voor mensen die veel problemen hebben. Radboud Universiteit/het Radboudumc donderdag 29 juni 2023 Samenvatting van de afscheidsrede geschreven door: ...

In: publicaties

Naar de middelbare school – poster

Voor ouders en verzorgers met kinderen in groep 6, 7, en 8 die behoefte hebben aan informatie. Ook geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vluchtelingenkinderen, vluchtelingengezinnen en migranten die ...

In: publicaties

Naar de middelbare school – cursusmap

Voor ouders en verzorgers met kinderen in groep 6, 7, en 8 die behoefte hebben aan informatie. Ook geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vluchtelingenkinderen, vluchtelingengezinnen en voor migranten ...

In: Waar komt de leerling in mijn groep vandaan?

Voorgeschiedenis en situatie in land van herkomst

Voorgeschiedenis en situatie in land van herkomst Elke leerling en elke situatie is natuurlijk uniek maar hoe kan de voorgeschiedenis en de situatie in het land van herkomst van jouw leerlingen doorwerken op ...

In: Programma’s Pharos

Programma eHealth4ALL

Programma eHealth4ALL Met het programma eHealth4ALL zet Pharos zich in voor begrijpelijke en toegankelijke digitale zorg voor alle mensen. Ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die minder digitaal vaardig ...

Paasei gevonden

Super! Jij weet jouw weg online wel te vinden, anders had je deze Paasei-pagina niet gevonden.