Je zocht op 'onderwijs vlucht'

In: publicaties

Soms heeft je kind een probleem | Met wie kan je praten?

Dit beeldverhaal biedt ondersteuning in de wijk bij lichtere opvoedvragen en kun je gebruiken bij de begeleiding van bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen. Over beeldverhalen Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg ...

In: publicaties

Soms zijn er problemen in je familie. Met wie kan je praten?

Dit beeldverhaal biedt ondersteuning in de wijk bij zwaardere opvoedvragen en kun je gebruiken bij de begeleiding van bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen. Over beeldverhalen Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg ...

In: trainingen

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

Waarom deze training? In de zorgverlening en opvoedondersteuning aan migrantengezinnen kunnen specifieke achtergronden een rol spelen. Zoals de gedwongen keuze tussen soms botsende waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse ...

In: factsheets

Diabetes

Diabetes bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Diabetes type 2 is één van de meest voorkómende chronische aandoeningen in Nederland. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam minder goed op insuline, het hormoon dat ...

In: thema's

Gezondheid & Migranten

Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen Nederland vangt ook Oekraïners op die vluchten voor oorlogsgeweld. Iedereen hoopt dat zij uiteindelijk hun levens weer kunnen oppakken. Daarvoor is hun gezondheid cruciaal. We moeten daarom ...

Trainingen

Trainingen Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, ...