Je zocht op 'welbevinden op school'

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Beleid voor welbevinden onderwijsprofessionals (PO)

Beleid voor welbevinden onderwijsprofessionals Aandacht voor welbevinden van leerlingen begint met aandacht voor het welbevinden van jullie schoolteam. Het welbevinden van het team bevorderen is (ook) een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleider ...

Preventie: 16 handvatten en succesfactoren voor effectief beleid

Preventie in het kort Preventie is voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan of verergeren Preventie is essentieel om de volksgezondheid te verbeteren en zorg betaalbaar te houden Preventie is het meest effectief wanneer je focust op risicofactoren bij ...

In: De leerling echt zien, hoe doe ik dat?

Sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerling

Sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerling Wat is het belang van sociaal-emotioneel leren voor nieuwkomers? Hoe weet je hoe ver je leerling is met de sociaal-emotionele ontwikkeling en wat is de volgende stap? Kun ...

In: nieuws

Thuis werken aan welbevinden

Nieuw op 15-06-2020 Extra middelen voor nieuwkomers (LOWAN). Voor nieuwkomers in het onderwijs is deze tijd extra uitdagend. Omdat zij vaak de Nederlandse taal nog niet goed spreken, is het afstandsonderwijs minder effectief ...

In: publicaties

Verkenning Welbevinden in het mbo entree en niveau 2

School is naast thuis dé plek waar kinderen en jongeren dagelijks naartoe gaan en zich kunnen ontwikkelen. Preventieve initiatieven om gezondheid en welzijn te bevorderen moeten daarom vanuit – of in ieder ...

In: nieuws

Hoe creëer je begrip voor elkaars standpunt op school?

De verkiezingsuitslag, de oorlog in Gaza, Paarse Vrijdag: Een school is een mini-maatschappij en dat betekent ook dat mensen verschillende opvattingen hebben over maatschappelijke thema’s. Hoe zorg je ervoor dat dat niet ...

In: SPUK/GALA: stappen voor een integrale aanpak

SPUK-regeling – stap 5 – voorbereiding op uitvoering plan

SPUK-regeling – stap 5 – voorbereiding op uitvoering plan Je gemeente heeft het plan van aanpak voor de SPUK-regeling ingediend. Je dient het plan van aanpak vóór 30 september in bij de kerngroep ...

In: agenda

Webinar: werken aan welbevinden in het onderwijs

Gemeenten, GGD en onderwijs zijn belangrijke partners in een integrale aanpak gericht op het welbevinden van kinderen en jongeren. In dit webinar delen we onze kennis over wat het werken aan welbevinden ...

In: Over Pharos

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Om gezondheidsverschillen nog effectiever terug te dringen, bundelen we onze activiteiten sinds juni 2024 in drie domeinen. We versterken onze kennisbasis over (het terugdringen van) gezondheidsverschillen en geven antwoord op de veel ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Signaleren en inrichten ondersteuningsstructuur (PO)

Signaleren en inrichten ondersteuningsstructuur Door de behoeften van leerlingen en eventuele risico’s in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, kunnen verergering van problemen en mogelijke negatieve gevolgen op de lange ...

Naar boven