Je zocht op 'welbevinden op school'

In: publicaties

Verkenning Welbevinden in het mbo entree en niveau 2

School is naast thuis dé plek waar kinderen en jongeren dagelijks naartoe gaan en zich kunnen ontwikkelen. Preventieve initiatieven om gezondheid en welzijn te bevorderen moeten daarom vanuit – of in ieder ...

In: nieuws

Hoe creëer je begrip voor elkaars standpunt op school?

De verkiezingsuitslag, de oorlog in Gaza, Paarse Vrijdag: Een school is een mini-maatschappij en dat betekent ook dat mensen verschillende opvattingen hebben over maatschappelijke thema’s. Hoe zorg je ervoor dat dat niet ...

In: SPUK/GALA: stappen voor een integrale aanpak

SPUK-regeling – stap 5 – voorbereiding op uitvoering plan

SPUK-regeling – stap 5 – voorbereiding op uitvoering plan Je gemeente heeft het plan van aanpak voor de SPUK-regeling ingediend. Je dient het plan van aanpak vóór 30 september in bij de kerngroep ...

In: agenda

Webinar: werken aan welbevinden in het onderwijs

Gemeenten, GGD en onderwijs zijn belangrijke partners in een integrale aanpak gericht op het welbevinden van kinderen en jongeren. In dit webinar delen we onze kennis over wat het werken aan welbevinden ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (PO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur (PO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur Door de behoeften van leerlingen en eventuele risico’s in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, kunnen verergering van problemen en mogelijke negatieve gevolgen op de lange ...

In: Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (ISK-VO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur (ISK/VO)

Signaleren en inrichten zorgstructuur Door de behoeften van leerlingen en eventuele risico’s in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, kunnen verergering van problemen en mogelijke negatieve gevolgen op de lange ...

In: De leerling echt zien, hoe doe ik dat?

Sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerling

Sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerling Wat is het belang van sociaal-emotioneel leren voor nieuwkomers? Hoe weet je hoe ver je leerling is met de sociaal-emotionele ontwikkeling en wat is de volgende stap? Kun ...

In: nieuws

Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Al zeker nu. Maar hoe doe je dat in jouw gemeente? Dat lees je in de Handreiking bevordering mentale gezondheid Jeugd die we ...