Je zocht op 'welbevinden op school'

In: Belangrijke vaardigheden van een leerkracht of docent

Signaleren (en doorverwijzen)

Signaleren (en doorverwijzen) Kinderen en jongeren die net in Nederland zijn vaak kwetsbaarder voor het ontwikkelen van mentale problemen. Met name vluchtelingenkinderen kampen met meer sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen in Nederland. Ze ...

In: Hoe werk ik aan het groepsklimaat? (ISK en VO)

De groep als veilige plek (ISK/VO)

De groep als veilige plek Investeren in een positief en veilig groepsklimaat kost tijd, maar het betaalt zich dubbel en dwars terug.  Door aandacht te besteden aan de groepsdynamiek kan je invloed krijgen ...

In: Hoe werk ik aan het groepsklimaat? (PO)

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep Hoe kun je als docent aandacht besteden aan sociaal emotioneel leren in de klas? En hoe doe je dit als er sprake is van zo ...

In: Hoe werk ik aan het groepsklimaat? (PO)

De groep als veilige plek

De groep als veilige plek Investeren in een positief en veilig groepsklimaat kost tijd, maar het betaalt zich dubbel en dwars terug.  Door aandacht te besteden aan de groepsdynamiek kan je invloed krijgen ...

In: De leerling echt zien, hoe doe ik dat?

Meertaligheid en thuistaal

Meertaligheid en het belang van de thuistaal Je thuistaal is een groot deel van je identiteit, het is een deel van wie je bent. Op school help je leerlingen bij het leren van ...

In: Waar komt de leerling in mijn groep vandaan?

Voorgeschiedenis en situatie in land van herkomst

Voorgeschiedenis en situatie in land van herkomst Elke leerling en elke situatie is natuurlijk uniek maar hoe kan de voorgeschiedenis en de situatie in het land van herkomst van jouw leerlingen doorwerken op ...

In: agenda

Training: Sleutelpersonen onderwijs

Wil jij samenwerken met ouders met een (recente) migratieachtergrond? Pharos biedt een training Sleutelpersonen Onderwijs. De training leidt mensen met verschillende achtergronden op tot sleutelpersonen. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over het ...

Naar boven