Onderwijsmateriaal

Lesmateriaal voor (para-)medisch onderwijs

Pharos vindt het belangrijk dat leerlingen in het medische onderwijs zich verdiepen in de thema's gezondheidsverschillen, laaggeletterdheid en cultuursensitief communiceren. Zij krijgen er in hun toekomstige werk dagelijks mee te maken. We hebben materialen ontwikkeld die gratis kunnen worden gebruikt in onderwijs over gezondheid(szorg), communicatie en maatschappelijk handelen.

  • Docenten (para)medisch onderwijs
  • Variërend van 10 minuten tot meerdere dagdelen

Onderwijsmaterialen in drie thema’s:

  • Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
    1 op de 4 mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Het heeft een grote invloed op de gezondheid. Pharos ondersteunt docenten en opleiders in het verzorgen van onderwijs op dit thema. Dit overzicht bevat kant en klare bouwstenen, direct toepasbaar in de praktijk en tijdens lessen. De Werkgroep Zorg 2025 ondersteunt het belang in het medisch onderwijs.
  • Palliatieve Zorg – Voor de lessenserie over palliatieve zorg is een meetinstrument beschikbaar. Wil je meten wat het niveau van kennis, vaardigheden en attitude van uw leerlingen is? Laat leerlingen dan voor- en na de les deze vragenlijst invullen. De materialen zijn ontwikkeld in samenwerking met docenten en zijn gekoppeld aan de canMEDS-rollen en de competenties in het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor mbo en hbo en het onderwijsraamwerk voor wo.
  • Cultuursensitief communiceren

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op met Gudule Boland.

Het lesmateriaal dat Pharos hier aanbiedt valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel 4.0 Internationaal-licentie. Dit houdt in dat je de materialen mag delen en aanpassen.