Onderwijsmateriaal

Lesmateriaal voor zorgonderwijs

Pharos vindt het belangrijk dat studenten in het medische onderwijs zich verdiepen in de thema's gezondheidsverschillen, laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden, diversiteitsensitief werken en persoonsgerichte zorg. Zij krijgen er in hun toekomstige werk dagelijks mee te maken. We hebben materialen ontwikkeld die gratis kunnen worden gebruikt in het onderwijs over gezondheid(szorg), communicatie en maatschappelijk handelen.

 • Docenten (para)medisch onderwijs
 • Variërend van 10 minuten tot meerdere dagdelen

Hieronder staat het onderwijsmateriaal per thema. Alle materialen zijn ook op de Kennisbank van Pharos te vinden. E-learnings staan op het Leerplatform en op het YouTube-kanaal van Pharos staan video’s over alle thema’s waar Pharos zich mee bezighoudt.

Laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen

 • Film over diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg. Voor studenten geneeskunde. Klik hier
 • Casuïstiek over diversiteit en gezondheidsverschillen: in gesprek gaan over de sociale en maatschappelijke context. Voor studenten geneeskunde. Klik hier
 • Casuïstiek over onder andere laaggeletterdheid en het opvolgen van adviezen. Voor (aankomende) zorgprofessionals in het wo. Klik hier
 • Casuïstiek en rollenspellen met het thema laaggeletterdheid. Voor (aankomende) zorgprofessionals hbo/wo. Klik hier
 • Casuïstiek voor intervisie volgens de 5-stappen methode. Voor (aankomende) zorgprofessionals in het wo. Klik hier
 • Onderwijspakket gericht op laaggeletterdheid en taalbarrière in de apotheek: opzet voor een onderwijsprogramma, verschillende opdrachten. Voor apothekersassistenten i.o. in het mbo. Klik hier
 • Opdrachten en aanvullende informatie over begrijpelijk beeldmateriaal. Voor (aankomende) zorgprofessionals in mbo, hbo en wo.  Klik hier
 • Filmpjes en diverse video’s die gebruikt kunnen worden in het onderwijs over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. Klik hier

Meer materialen

Er zijn meer materialen ontwikkeld die gericht zijn op bestaande zorgprofessionals maar die ook gebruikt kunnen worden bij het opzetten van onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals. Ga hiervoor naar:

Palliatieve zorg

 • Onderwijspakket met uitgebreide achtergrondinformatie, beschrijving van dilemma’s die zorgverleners in de praktijk ervaren en handvatten voor mogelijke oplossingen, bedoeld als voorbereidingsmateriaal voor docenten in hbo/wo. Klik hier
 • Gespreksoefeningen en achtergrondinformatie over palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond. Voor mbo-studenten verpleegkunde. Klik hier

Meer materialen

Er zijn meer materialen ontwikkeld die gericht zijn op bestaande zorgprofessionals maar die ook gebruikt kunnen worden bij het opzetten van onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals. Ga hiervoor naar de infosheet Palliatieve zorg – hulpmiddelen.

Diversiteitsensitief werken

 • Film over diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg. Voor studenten geneeskunde. Klik hier
 • Community-bezoek: aandacht voor sociale determinanten d.m.v. een gesprek met iemand uit de community. Voor studenten geneeskunde. Klik hier
 • Gespreksoefeningen voor het bespreken van culturele bescheidenheid (invloed van eigen cultuur op het leven en blik op de wereld). Voor studenten geneeskunde. Klik hier
 • Gespreksoefeningen in vier online workshops over werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Voor docenten en studenten in mbo, hbo en wo. Klik hier
 • Gespreksoefeningen, opdrachten en achtergrondinformatie over vrouwelijke genitale verminking. Voor (aankomende) zorgprofessionals in mbo, hbo en wo. Klik hier
 • Podcast cultuursensitief lesgeven en leskrijgen. Voor mbo-, hbo- en wo-studenten en docenten. Klik hier
 • E-learning over het in gesprek gaan met mantelzorgers over het delen van zorg bij mensen met een migratieachtergrond en dementie. Voor de post-hbo casemanagersopleiding. Klik hier

Meer materialen

Er zijn meer materialen ontwikkeld die gericht zijn op bestaande zorgprofessionals maar die ook gebruikt kunnen worden bij het opzetten van onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals. Ga hiervoor naar:

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op met Isabelle Konst of Rosaline Mentink.

Het lesmateriaal dat Pharos hier aanbiedt valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel 4.0 Internationaal-licentie. Dit houdt in dat je de materialen mag delen en aanpassen.

Naar boven