Trainingen

Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, patiënt, kind of ouder. En zo ben je in staat de patiënt of cliënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over eigen gezondheid.

Nu actief:
Thema
Trefwoord
Doelgroep

7 trainingen

Incompany training / 1 dag

SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Je leert hoe je op een begrijpelijke manier aan patiënten met een migrantenachtergrond kunt uitleggen wat SOLK is. Je bent beter toegerust op de behandeling van SOLK-patiënten met een migrantenachtergrond.

Incompany training / 1 dagdeel

GGZ-problematiek bij migranten in de huisartspraktijk

Je leert psychische problemen bij bepaalde groepen migranten beter herkennen en bespreekbaar maken. Vanuit de culturele context kun je de communicatie en behandelaanpak beter toespitsen.

Geaccrediteerd

E-learning /

Interculturele palliatieve zorg

Je leert meer over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met laaggeletterden voor huisartsen en andere zorgprofessionals

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Geaccrediteerd