Trainingen

Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, patiënt, kind of ouder. En zo ben je in staat de patiënt of cliënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over eigen gezondheid.

Thema
Trefwoord
Doelgroep

8 trainingen

Incompany training / 2 dagdelen

Sociale wijkteams en lokale aanpak gezondheidsachterstanden

In de training krijg je kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Je krijgt inzicht in de oorzaken ervan en hoe je die vanuit je eigen, maar ook gezamenlijke, rol kunt beïnvloeden.

Incompany training / 1 dag

SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Je leert hoe je op een begrijpelijke manier aan patiënten met een migrantenachtergrond kunt uitleggen wat SOLK is. Je bent beter toegerust op de behandeling van SOLK-patiënten met een migrantenachtergrond.

Incompany training / 2 dagdelen

Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

Hoe motiveer je de patiënt om gegeven adviezen op te volgen? Hoe stel je gezamenlijk doelen en kan de patiënt die realiseren? Na de Pharos training ‘Zorg in eigen hand’ ben je beter in staat de patiënt te motiveren en te begeleiden tot betere zelfzorg. Deze training kunnen wij voor je toespitsen op bijvoorbeeld COPD en diabetes.

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 dag

Doktersassistenten en culturele diversiteit

In deze training bereid je je voor op het werken met migranten in de huisartsenpraktijk. Je krijgt inzicht in ziektegedrag en ziektebeleving van migrantenpatiënten en leert beter met hen te communiceren.

Incompany training / 1 dagdeel

GGZ-problematiek bij migranten in de huisartspraktijk

Je leert psychische problemen bij bepaalde groepen migranten beter herkennen en bespreekbaar maken. Vanuit de culturele context kun je de communicatie en behandelaanpak beter toespitsen.

Geaccrediteerd