Incompany training

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden – over inhalatie-instructies

Deze training richt zich specifiek op het geven van effectieve inhalatie instructies aan mensen met COPD en een beperkte gezondheidsvaardigheid. In deze training leer je met je instructies en informatie beter aan te sluiten op de mogelijkheden van de patiënt om deze instructie te kunnen begrijpen en toe te passen. En je raakt bekend en oefent met de terugvraagmethode. In de training worden de inhalatie instructies geoefend met een trainingsacteur.

 • Praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, apothekers, apothekersassistenten en huisartsen. Iedereen die inhalatie instructie geeft in 1e of 2e lijn.
 • 1 dagdeel
 • 3 punten, diverse beroepsgroepen

Waarom deze training?

Van de 600.000 mensen met COPD is maar liefst 46% beperkt gezondheidsvaardig. Zij hebben meer moeite met goede zelfzorg. Hoe communiceer je als zorgprofessional effectief met een laaggeletterde patiënt met COPD? Hoe coach je deze patiënten bij hun zelfzorg? En vooral: hoe geef je aan die grote groep COPD-patiënten effectieve inhalatie instructies? De training helpt je hierbij.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 3 punten voor huisartsen en medisch specialisten (ABAN), voor praktijkondersteuners huisartsen (NVvPO), doktersassistenten (CADD-NVDA), praktijkondersteuners GGZ (LV POH GGZ), en door het Accreditatiebureau Verpleegkundig specialisten en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

 

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van je patiënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je patiënt/cliënt.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk.
 • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.
 • Oefenen met de terugvraagmethode.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.
 • De inzetbare trainers hebben een achtergrond in de zorg.

Contact en kosten

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer over COPD

Handboek ‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’

‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’

Begrijpelijk handboek over COPD voor laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Als je het handboek bestelt, krijg je er de handleiding en de gesprekskaart bij.

Infosheet COPD

Infosheet COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Nederland telt 600.000 mensen met COPD, waarvan 46% beperkt gezondheidsvaardig is. Zelfmanagement is essentieel bij het goed omgaan met COPD. Juist bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dit een probleem.