Incompany training

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden – over palliatieve zorg

Hoe herken je dat iemand moeite heeft om informatie te begrijpen of instructies uit te voeren? Hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? En hoe kun je ook met deze patiënten komen tot samen beslissen? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het niveau van de patiënt. En je gaat aan de slag met de terugvraagmethode, zodat je weet of je boodschap goed is overgekomen.

 • Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen
 • 3,5 uur, inclusief pauze

Over de training

Een derde van de mensen in Nederland heeft moeite met het begrijpen of lezen van informatie over gezondheid en het opvolgen van instructies. Denk aan laaggeletterden, ouderen of aan mensen voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Goed geïnformeerd zijn en begrijpen van mogelijke behandelmethoden is echter voor iedereen belangrijk. Alleen dan kan je samen beslissen.

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van je patiënt/cliënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je patiënt/cliënt.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk.
 • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.
 • Oefenen met de terugvraagmethode.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.
 • De inzetbare trainers hebben een achtergrond in de zorg.
 • Deze training kan online worden gegeven. Bij een online aanbod bestaat de training uit 2 delen: een individuele voorbereidende opdracht en een online groepssessie via Zoom. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Wat wordt er van de opdrachtgever verwacht?

 • De opdrachtgever draagt zorg voor de werving van de deelnemers. Er wordt gewerkt met deelnemersgroepen van minimaal 8 en maximaal 15.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor een prettige en passende ruimte, voor de benodigde apparatuur (laptop met goede geluidsweergave en beamer) en voor de catering tijdens deze training.
 • Minimaal twee weken van te voren levert de opdrachtgever de deelnemerslijst aan via training@pharos.nl. Bij voorkeur in Excel en met vermelding van naam, beroepsvereniging en registratienummer.

Praktische punten

 • Voor de verdere inhoudelijk en praktische afstemming zal de Pharostrainer een aantal weken voor de uitvoeringsdatum contact opnemen met de opdrachtgever.
 • Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.
 • Duur: 3,5 uur (inclusief pauze)
 • Plaats: op locatie
 • Accreditatie: is voor diverse beroepsgroepen toegekend; 3 punten (o.a. door ABAN en V&V).

Vragen

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Voor inhoudelijke vragen vragen over Goed Begrepen:

Gudule Boland
g.boland@pharos.nl

030-2349804 (direct)