Incompany training

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden – over veilig medicijngebruik

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden en daardoor ook met het toepassen van informatie over medicatie door de apotheker. Dit zijn kenmerken die gelden voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners deze patiënten herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt.

 • Apothekers en apothekersassistenten of FTO's
 • 1 dagdeel
 • 3 punten

Waarom deze training?

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of therapietrouw.

 

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van je cliënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Communicatie aansluiten op de mogelijkheden van je cliënt.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk.
 • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.
 • Oefenen van de terugvraagmethode.
 • Tips om laaggeletterdheid op de agenda te krijgen van de apotheek.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.
 • De trainers hebben een achtergrond in de zorg.
 • Deze training kan online worden gegeven. Bij een online aanbod bestaat de training uit 2 delen: een individuele voorbereidende opdracht en een online groepssessie via Zoom. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Accreditatie

DoelgroepAfdelingPunten
ApothekersOA3
ApothekersassistentenNVFZ & Optifarma3

Contact en kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

'Laaggeletterdheid is meer dan niet kunnen lezen of schrijven! Ik ga daar binnen mijn apotheek nu meer aandacht aan besteden.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Preventie en zorg chronsiche aandoeningen

De terugvraagmethode

Met de terugvraagmethode (ook wel terugvertelmethode) kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen.
Terugvraagmethode