Incompany training

GGZ-problematiek bij migranten in de huisartspraktijk

Je leert psychische problemen bij bepaalde groepen migranten en vluchtelingen beter herkennen en bespreekbaar maken. Vanuit de culturele context kun je de communicatie en behandelaanpak beter toespitsen.

 • Voor huisartsen en praktijkondersteuners
 • 1 dagdeel
 • 3 punten

Waarom deze training?

Sommige migrantengroepen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Dit wordt versterkt door sociaal-maatschappelijke factoren als werkeloosheid, lage opleiding, armoede en woonsituatie. Traumatische of geweldservaringen in het land van herkomst zijn een extra belastende factor. Meestal gaat het om angsten en depressieklachten, maar ook om psychiatrische problematiek. De (culturele) achtergrond van deze groep bepaalt mede de manier van het omgaan met psychische problemen, het al dan niet erover spreken en de manier waarop hulp wordt gevraagd. Psychische klachten bespreekbaar maken met bepaalde groepen migranten en vluchtelingen kan lastig zijn. De klachten worden niet herkend, er heerst een taboe of binnen de culturele context zijn ze moeilijk bespreekbaar.

Accreditatie

ABC13
LV POH-ggz3
NVvPO3
Kwaliteitsregister V&V en zorgprofessionals
Scholing GGZ3
POH somatiek3
Praktijkverpleegkundige3
Wijkverpleegkundige3

Inhoud van de training

 • Herkennen en diagnostiek van GGZ: problematiek bij bepaalde groepen migranten.
 • GGZ-problematiek in een cultureel kader: beleving van ziekte en gezondheid, stigma, verwachtingen.
 • Communicatie: bespreekbaar maken van psychische problemen, taalproblemen, inzet van een tolk.
 • De gezinscontext: identiteitsontwikkeling, complexiteit van opgroeien en opvoeden in twee culturen.
 • Ziektebeleving in andere culturen

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘Ik heb inspiratie gekregen om in andere woorden over psychische klachten te praten met mijn patiënten.’

‘Fijn dat er zoveel praktijkvoorbeelden worden gebruikt.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Preventie en zorg chronische aandoeningen