Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Kanker

Effectieve begeleiding aan kankerpatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Ondanks relatief lage kankerincidentie en sterfte door kanker zijn niet westerse migranten extra kwetsbaar waar het om kanker gaat. Dat komt door de combinatie van een laag opleidingsniveau, een minder goede algemene gezondheidstoestand en de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem. Vele niet-westerse migranten beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, hebben andere verklaringen voor kanker dan in Nederland geldende biomedische verklaringen, ondervinden knelpunten in het bespreken van kanker, kampen met een gebrek aan informatie over kankerzorg en aarzelen daarvan gebruik te maken. Ook heerst er bij sommige niet-westerse migranten een taboe op kanker.

Factsheet Migrant en kanker


 

Hoe kunnen organisaties kanker onder migranten bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat deze groep actuele en de juiste informatie over kanker ontvangt? Toolkit 'Voorlichtingen aan migranten over kanker' biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van kanker bij migranten en is bedoeld voor koepels van migranten- en patiëntenorganisaties en andere organisaties met taken op het gebied van informatieverstrekking, voorlichting, educatie en preventie.


 

‘Als ik soms over mijn toestand wil praten, dan legt mijn familie mij het zwijgen op. Ze zijn bang dat ze praten over borstkanker de ziekte over zichzelf afroepen.' Fatiha, een 51-jarige borstkankerpatiënte

Bespreekbaar maken van kanker en versterken samenwerking

Goede communicatie is essentieel voor goede arts-patientrelatie en de zorg voor patiënten met kanker. Begrip en inzicht in elkaars (ziekte) opvattingen, beleving en leefwereld zijn belangrijk. Huisartsen voelen zich echter niet altijd voldoende toegerust om begeleiding te bieden aan met name patiënten met andere culturele achtergronden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Om daarin veranderingen te brengen voert Pharos een reeks activiteiten uit gericht op het bespreekbaar maken van kanker en het versterken van de samenwerking tussen (kanker)patiëntenorganisaties en migrantenorganisaties. Uit het project 'Meer dan 100 soorten kanker' rolde onder andere de Toolkit 'Voorlichtingen aan migranten over kanker'


 

In het artikel Rond kanker bestaan verschillende normen (Ellen Kleverlaan) vertellen mensen met verschillende culturele achtergronden over hun ervaring met dit onderwerp en over typische culturele componenten rondom de omgang met de ziekte.

Project 'Meer dan 100 soorten kanker'

In de komende jaren zal het aantal oudere migranten snel groeien. Dit verouderingsproces zal gepaard gaan met een vergroot risico op kanker. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk organisaties op het gebeid van educatie en preventie investeren in het weerbaar maken van migranten in het omgaan met kanker. Zo kan veel onnodig leed onder migranten worden voorkomen en de zorgverlening aan deze groep soepeler worden gemaakt.

In het project 'Meer dan 100 soorten kanker' besprak Pharos verschillende aspecten van kanker en kankerzorg met een grote groep niet-westerse migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst. De vier intermediaire migrantenorganisaties die aan het project deel deelnamen beschikken nu over 12 opgeleide voorlichters die in staat zijn juiste basisinformatie en advies over kanker te geven en over een lange periode inzetbaar zijn. Deze groep volgde een training over de oorzaken, preventie, signalen en behandeling van kanker. In 2013 -2014 werden 34 voorlichtingen aan 1000 migranten gegeven. Het inzetten van voorlichters leidde tot het inbedden van de voorlichtingen in het aanbod van de migrantenorganisaties. De samenwerking tussen de intermediaire migrantenorganisaties en de drie bij dit project betrokken patiëntenorganisaties heeft tevens het patiënten-netwerk rondom kanker versterkt.