Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Astma en COPD

Nederland telt 1 miljoen chronische longpatiënten. Longziekten komen meer voor in achterstandswijken, waar veel mensen wonen met een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond. 

Het aantal patiënten met COPD zal naar schatting tussen 2005 en 2025 met 38% stijgen. Iets meer dan de helft van de mensen met COPD is laag opgeleid. Slechts 11% heeft een opleiding op HBO- of WO-niveau (tegen 25,4% voor alle 15 tot 64 jarigen in Nederland). Daarnaast lijken onderzoeken te wijzen op een onderdiagnose van astma en COPD bij niet-westerse migranten.