Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Aan de slag - Vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra

Asielzoekers en vluchtelingen, Geestelijke gezondheidszorg

Succesvolle methode

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.
In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Samen zorgen zij er voor dat AZC-bewoners met Nederlanders vrijwilligersactiviteiten uitvoeren in de gemeente.

Kijk op aandeslag.info en ontdek hoe het werkt. 

Actuele stand van zaken per 20 juni 2018

AZC-bewoners hebben zich vanaf 1 september 2016 al meer dan 10.000 keer vrijwillig ingezet bij 601 betrokken organisaties.

27 deelnemende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Deventer, Dronten, Grave, Hardenberg, Harderwijk, Heerhugowaard, Heerlen, Hoogeveen, Leudal, Middelburg, Nijmegen, Noordoostpolder, Overloon, Rijswijk, Rotterdam, Smallingerland, Stadskanaal, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westelijke Mijnstreek, Winterswijk, Zeist, Zutphen.

Wil je aan de slag?

Neem contact op met het landelijke Aan de Slag team: aandeslag@pharos.nl

Team:
Marieke Stopel, programmaleider, m.stopel@pharos.nl
Ursela van Dijk, senior adviseur, u.vandijk@pharos.nl
Nancy Rietveld, senior adviseur, n.rietveld@pharos.nl
Elize Smal, senior adviseur, e.smal@pharos.nl

Kijk voor meer informatie ook op www.aandeslag.info. Laat je inspireren door de verhalen van vluchtelingen en vrijwilligerswerk op Facebookpagina en Instagram.

Aan de Slag = win-win situatie

Bewoners van asielzoekerscentra krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.

Gemeenten bieden nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geven concreet invulling aan meedoen voor iedereen, laten hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bevorderen zo de leefbaarheid in hun wijken.

Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand, kunnen een groter aantal vrijwilligers bieden aan hun lokale partners en worden toekomstbestendiger.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen..

Succesfactoren

  • Bewoners van asielzoekerscentra staan centraal. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.
  • Nieuwkomers die al in de gemeente wonen enthousiasmeren, werven en begeleiden bewoners van asielzoekerscentra naar vrijwilligersactiviteiten toe.
  • De aanpak sluit aan bij bestaande structuren en voorzieningen in de gemeente. Er wordt niet iets nieuws opgezet.
  • Bewoners van asielzoekerscentra haken in groepjes aan bij reguliere vrijwilligersactiviteiten en voeren de klussen samen met Nederlandse vrijwilligers uit. Zij zijn een versterking van het team.
  • Het aanbod aan vrijwilligerswerk is heel divers, zodat het aansluit bij de bewoners van het asielzoekerscentrum.
  • Het vrijwilligerswerk is laagdrempelig en praktisch, waarbij kennis van de Nederlandse taal niet nodig is.

Landelijk programma

Aan de Slag is in de gemeenten Nijmegen en Utrecht met positieve resultaten vormgegeven. Diverse werkwijzen zijn getest om te komen tot overdraagbare succesfactoren. We delen deze succesfactoren landelijk, regionaal en lokaal. Lokale Aan de Slag teams in 27 gemeenten krijgen van het landelijke Aan de Slag team ondersteuning op maat.

Pharos voert dit impulsprogramma in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers uit. Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland ondersteunen het programma. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds maken dit programma mogelijk. www.aandeslag.info

Voorbeelden vrijwilligerswerk

  • Activiteiten in het groen, zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen
  • Vrijwilligerswerk in de zorg, zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten
  • Klussen bij sportverenigingen, zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en opendagen
  • Bijdragen in de organisatie van evenementen, zoals festivals, buurtfeesten, de Vierdaagse en Koningsdag

Belangrijke ontwikkelingen 

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kansfonds en het Oranje Fonds.